Rob IJsendijk

“Red Light Jazz nodigt heel veel verschillende mensen uit om dit deel van de stad te bezoeken die dat anders wellicht niet zouden doen.”

Rob is sinds 1987 advocaat. In 2001 startte hij samen met drie partners FORT Advocaten. Na zijn studie aan de UVA heeft Rob nog twee postdoctorale vervolgopleidingen gedaan aan de Grotius Academie op het gebied van Ruimtelijke Ordeningsrecht en Milieurecht, en Algemeen Bestuursrecht.

Rob is lid van een tweetal verenigingen op bestuursrecht gebied; de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) en de Vereniging van Milieurecht Advocaten (VMA)

Naast het voeren van zijn praktijk geeft Rob colleges bestuurs(proces)recht aan de Nederlandse Orde van Advocaten. Hiernaast publiceert hij regelmatig over onderwerpen die het bestuursrecht aangaan. Ook is Rob actief als voorzitter van de Stichting Vondelpark Openluchttheater en is hij bestuurslid van het Internationaal Danstheater.

Als advocaat bestuursrecht en partner bij FORT Advocaten adviseert Rob bij procedures tussen burgers en ondernemers aan de ene kant en de overheid aan de andere kant. In de afgelopen jaren heeft Rob veel ervaring opgedaan op het gebied van het ruimtelijke ordeningsrecht, te denken valt aan zaken rondom het verkrijgen van een bouwvergunning, problemen rondom bestemmingsplannen of horeca- en aanverwante vergunningen. Daarnaast heeft Rob zich gespecialiseerd in zaken met betrekking tot de Wet Bibob, een wet waar de gemeente Amsterdam grootscheeps gebruik van maakt bij het “schoonvegen” van bijvoorbeeld het wallengebied en het Damrak. Rob was betrokken bij vele Bibob-procedure s waaronder die van jazzcafé Cotton Club.

In zijn vrije tijd is Rob freelance bassist. Van 2008 tot 2011 studeerde hij in de verenigde Staten aan het Berklee Music College en aan de Stinett Music School. Tijdens het Red Light Jazz festival 2015 speelde Rob met zijn band Jump Bac in Cafe Casablanca.

Rob is ambassadeur geworden van het Red Light Jazz festival, omdat hij het initiatief om jaarlijks een dergelijk festival in het oudste deel van het centrum te houden toejuicht. Het nodigt immers heel veel verschillende mensen uit om dit deel van de stad te bezoeken die dat anders wellicht niet zouden doen. Het festival is laagdrempelig en toegankelijk voor een ieder die kennis wil maken met jazz. Omdat Rob de wijk kent door zijn betrokkenheid bij geschillen tussen ondernemers uit het ‘Wallengebied’ en de gemeente en bovendien zelf bijzonder actief is als jazz-muzikant lag een ambassadeurschap voor de hand.

Red Light Jazz ambassadeur - Rob Ijsendijk